Обществени поръчки

012-2018 - Затворен(а), Осъществяване на поддръжка на мейл сървър, кабелна свързаност, интернет свързаност между обекти на „Топлофикация Русе“ ЕАД, намиращи се на територията на гр. Русе, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.02 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила