Обществени поръчки

020-2022 - Затворен(а), Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт на пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.05 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила