Обществени поръчки

125-2018 - Затворен(а), : Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- позиция Изграждане на Стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод – под позиция - монтаж на помпи и оборудване на Сгуроотвал в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.04 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила