Обществени поръчки

102-2017 - Затворен(а), Изследване на деформационните процеси на дигите на северен сектор на депо за неопасни отпадъци на Сгуроотвал на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.09 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила