Обществени поръчки

078-2017 - Затворен(а), Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Клисура, ул. Чипровци, гр. Русе по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.08 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила