Обществени поръчки

012-2017 - Затворен(а), Доставка на дренажна арматура високо налягане за вода и пара по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 23.03 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила