Обществени поръчки

012-2021 - Затворен(а), Доставка на транспортна лента за гумено-лентов транспортьор – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.03 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила