Обществени поръчки

017-2020/ПД - Затворен(а), Доставка на 600т. карбамит /урея/ за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.02 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила