Обществени поръчки

013-2017 - Затворен(а), Изготвяне на инвестиционен технически проект и конструктивно обследване на сграда и съставяне на конструктивен доклад за обект: Инсталация за производство на пелети от биомаса на площадка на ТЕЦ Русе Изток“, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила