Списък на фирмите за дялово разпределение

ЛИЦА, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” АД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ:

Бруната България ООД

ул. "Кирил Старцев" № 12А  | 

Дикей-Л ООД

ул. "ВАРДАР" № 42, бл. "ЕЛЕНА", Партер  | 

Жоко Енерджи ООД

бл. "Тракция", вх. Б ет. 2  | 

Техем Сървисис ЕООД

гр. Русе ул. "Хаджи Димитър" №18  | 

Топлоснабдяване АД

бул. "Липник" № 54, Търговски к-с "Олимп", ет. 2  | 

Топлофикация Русе АД

ул. "Боримечка" 43  | 

Холидей и Райзен ЕООД

гр. Варна, ул. "Проф.д-р Г.Георгиев" № 5, офис 6  | 
Представител за гр. Русе, г-н Ангелов  | 

„Фирма Вамекс” ЕООД

гр. Русе, ул. "Църковна независимост" № 3, ет. 5, офис 22А | тел: 082/ 834 409


Информация за лицата имащи право да извършват услугата дялово разпределение на топлинна енергия и регистрирани в регистъра на Министерството на икономиката и енергетиката може да получите от сайта на министерството.