Списък на фирмите за дялово разпределение

ЛИЦА, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” АД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ:

„БРУНАТА” ООД

ул. "Кап.Лейтенант Евстати Винаров" № 10, офис 10 | тел: 082/ 823 125

„ДИКЕЙ-Л” ООД

ул. "Вардар" № 42 | тел: 082/ 823 596

„ЖОКО ЕНЕРДЖИ” ООД

бл. "Кристал", вх. Б ет. 2 | тел: 082/ 858 982

„ТЕХЕМ СЪРВИСИС” ЕООД

ул. "Хаджи Димитър" № 18 | тел: 082/ 820 370

„ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ” АД

бул. "Липник" № 54, Търговски к-с "Олимп", ет. 2 | тел: 082/ 519 110

„ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ” ООД

ул. "Плиска" № 78, вх.4, ет. 8 | тел: 082/ 519 110

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

ул. "Боримечка" № 43 | тел: 082/ 883 572

„ФИРМА ВАМЕКС” ЕООД

гр. Русе, ул. "Църковна независимост" № 3, ет. 5, офис 22А | тел: 082/ 834 409

„ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН” ЕООД

гр. Варна, ул.”Проф.д-р Георги Георгиев” № 5, офис 6 | тел: 052/ 622 487

 


Информация за лицата имащи право да извършват услугата дялово разпределение на топлинна енергия и регистрирани в регистъра на Министерството на икономиката и енергетиката може да получите от сайта на министерството.