Ремонти

Планувано изпълнение на мероприятие от Ремонтна програма 2012

Във връзка с планувано изпълнение на мероприятие от Ремонтна програма 2012г. свързано с временно прекъсване на топлоснабдяването към група жилищни, обществени, фирмени и др. сгради в периода от 24.09.2012 до 28.09.2012 г. и в изпълнение на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД” е необходимо чрез средствата за масова информация да се уведомят абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти и/или жилищни райони: МБАЛ-Русе АД, ДКЦ-1, МЕГА МОЛ, район „Ялта”, район „Център”, както и всички други присъединени към топлопреносната мрежа обекти в описаните по-горе жилищни райони.

2012-09-19
‹ Първи   ‹ Следващ   Предишен ›   Последен ›‹‹ обратно към ремонти