Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационни райони „Център", „Ялта" и „Възраждане"

детайли Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационни райони „Център

Уведомление за за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Здравец изток"

детайли Уведомление за за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район

Aктуални събития и новини

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.
2024-05-09

За месец април 2024 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 3921 МВтч, като за същия период през 2023 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 10345 МВтч.

виж още Детайли

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
2024-04-12

„Топлофикация Русе“ АД, уведомява своите клиенти, че във връзка с прогнозата за трайно затопляне, считано от 12.04.2024г. започва поетапно спиране на отоплението.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.