14.06.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони "Център", "Ялта" и "Есперанто"

детайли 14.06.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони

07.06.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони "Здравец", "Родина" и "ЦЮР".

детайли 07.06.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони

Aктуални събития и новини

Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10, поетапно изпълнение

Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10,  поетапно изпълнение
2022-05-21

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : “Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10, поетапно изпълнение”

виж още Детайли

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2022-05-09

За месец АПРИЛ 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 7348,4 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 11708 МВтч.

виж още Детайли

Съобщение

Съобщение
2022-04-18

„Топлофикация Русе“ АД, уведомява своите клиенти, че във връзка с прогнозата за трайно затопляне, считано от 26.04.2022г. започва поетапно спиране на отоплението. В тази връзка напомняме на нашите клиенти, че при отчета за месец Април няма да е възможно подаването на данни от самоотчет през интернет страницата на дружеството, като е задължително осигуряването на достъп на фирмите за дялово разпределение до уредите в имотите с цел коректното изготвяне на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2021г./2022г.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.