Aктуални събития и новини

„Топлофикация Русе” АД предоставя на гражданите възможност за подаване на сигнали и жалби за миризми

 „Топлофикация Русе” АД предоставя на гражданите възможност за подаване на сигнали и жалби за миризми
2023-11-02

В качеството си на Оператор с издадено комплексно разрешително по смисъла на Закона за опазване на околната среда „Топлофикация Русе” АД предоставя на гражданите възможност за подаване на сигнали и жалби за миризми (интензивно миришещи вещества) в резултат от дейностите на площадката ни.

виж още Детайли

Програма "Изряден клиент" 2023

Програма
2023-07-28

Уважаеми клиенти на "Топлофикация Русе" АД, като социално отговорен партньор дружеството ни продължава и през следващите 12 месеца, програмата "Изряден клиент", като всеки абонат отговарящ на условията по програмата ще се ползва от пределна цена за битово гореща вода в размер на 12,50 лева без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.