20.01.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обектите на ГАС 4, 5 и 7 и бл. МНО 1, 2 и 3

детайли 20.01.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обектите на ГАС  4,  5 и 7 и бл. МНО 1, 2 и 3

Aктуални събития и новини

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец декември 2021 година на „Топлофикация Русе” АД

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец декември 2021 година на „Топлофикация Русе” АД
2022-01-11

За месец ДЕКЕМВРИ 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 15613,77 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 18088,384 МВтч.

виж още Детайли

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2021-12-08

За месец ноември 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 12755 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 11195 МВтч.

виж още Детайли

Продължават да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове

Продължават да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове
2021-12-02

„Топлофикация Русе” АД уведомява гражданите на гр. Русе, че във връзка с екологични изисквания в „Топлофикация Русе” АД ще продължат да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове (СОИ), които ще приключат м.януари.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.