07.09.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район "Здравец"

детайли 07.09.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район

Aктуални събития и новини

Съобщение

Съобщение
2021-08-11

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че на 12.08.2021г (четвъртък) касите на дружеството няма да работят от 12:30 до 16:30 часа поради технически причини.

виж още Детайли

Подаване на жалби и сигнали

Подаване на жалби и сигнали
2021-08-11

Уважаеми клиенти, Вие имате право да подавате жалби и сигнали към дружеството в съответсвие с чл.69 от Общите условия (ОУ) за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Русе“ АД.

виж още Детайли

Съобщение

Съобщение
2021-07-14

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че на 16.07.2021г (петък) касите на дружеството няма да работят поради технически причини.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.