Ремонти

Запълване на вътрешни отоплителни инсталации!

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите абонати, че с цел подготовка на вътрешните отоплителни инсталации за начало на отоплителен сезон 2012-2013г. е необходимо да се предприемат следните мерки:
1. Считано от 12.10.2012г. се преустановява приемането на заявления за източване/дрениране на вътрешно блокови инсталации за извършване на планови ремонтни работи;
2. Плановите ремонти предприети от абонати на „Топлофикация Русе” ЕАД, засягащи отоплителни инсталации в това число отоплителни щрангове и отоплителни тела, следва да ПРИКЛЮЧАТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14.10.2012г.;
3. Считано от 15.10.2012г. „Топлофикация Русе” ЕАД предприема поетапното запълване на вътрешните отоплителни инсталации;
4. За качественото запълване и обезвъздушаване на вътрешните отоплителни инсталации по време на запълването им се препоръчва, независимо от режима на ползване на отопление във всяко едно помещение, да се поставят термостатичните радиаторни вентили на позиция „5” и да отворят спирателните кранове на изхода на отоплителните тела;
5. В съответствие с чл.64, ал.1, т.5 от Наредба №16-334 от 06.04.2007 год. за топлоснабдяването е необходимо на общо събрание на етажната собственост да бъдат определени лица за изпълняване действия при аварийни ситуации, съхраняване на ключ от абонатната станция и допълване на сградната инсталация. Изборът на лице по чл.64, ал.1, т.5 от Наредба №16-334 от 06.04.2007 год. за топлоснабдяването се удостоверява пред “Топлофикация Русе” ЕАД с протокол от общото събрание на етажната собственост. Присъствалите на общото събрание собственици или титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, собствено ръчно изписват трите си имена в протокола и го подписват;
6. При липса на избрано лице за действия при аварийни ситуации, “Топлофикация Русе” ЕАД не носи отговорност за причинени вреди върху собственост/имущество на абонатите в следствие аварии/течове от сградна инсталация.

2012-10-04
‹ Първи   ‹ Следващ   Предишен ›   Последен ›‹‹ обратно към ремонти