Ремонти

03.07.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода в периода от 15.07.2013г. до 24.07.2013г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти и/или жилищни райони: ж.к. „Изток”, ж.к. „Здравец”, ж.к. „Родина”, ж.к. „ЦЮР” и ж.к. ”Мидия-Енос” в това число следните присъединени обекти: КАТ, „Дунав прес”, м-н. „Пацони”, ф-ма „Авко”, у-ще „В. Априлов”, бл. „Калман”, бл. „Чайковски”, бл. „Чинтулов”, бл. „Мусоргски”, бл. Енергетик-1”, бл. „Енергетик-2”, III-ти ДКЦ, ф-ма „Бордо”, Педагогически факултет на РУ, ул. „Рига” №11, к-с „Империал”, бл. „Чинар” ,бл. „Хвойна”, ТПК „Съгласие”, бл. „Явор”, бл. „Ела”, бл. „Бреза”, бл. „Дилянка”, бл. „Иглика”, ДГ „Зора”, II-ро РПУ, СОУПНИЕ, ДГ „Пролет”, ул. „Котовск” №12, жск „Бели брези”, бл. „Титов”, бл. „Попович”, бл. „Николаев”, бл. „Терешкова”, бл. „Биковски”, бл. „Комаров”, бл. „Марица”, бл. „Силистра”, бл. „Тича”, зала „Дунав”, „Покрити спортни салони”, бл. №№ 27, 28, 30, 44, 43, 70 ,бар „Лиси”, бар „Жорела”, ж.бл. „Колос”, ОУ „Ол. Панов”, бл. „Буная”, бл. „Лисец”, бл. „Г. Георгиев”, бл. „Русалка”, ул. „Буная” №13, бл. „Рожен”, бл. „Буная-II”, бл. „Автоимпекс”, бл. „Славянка”, бл. Наш дом”, бл. „Чипровци”, бл. „Гребенец”, ф-ма „Спарки”, ОУ „Йордан Йовков”, бл. „Транстрой”, Земеделски колеж, бл. „Русия”, бл. „Варна” ,бл. Кракра”, ул. Борисова” №113, ул. „Борисова” №115, бл. №№85, 84, 82, 81, бл. „Д. Полянов”, бл. „ЦЮР-1”, бл. „ЦЮР-3”, бл. „ЦЮР-4” , бл. „ЦЮР-5”, ул. „Муткурова” №121, бл. „Трейд-1”, бл. „Трейд-2”, бл. „З. Филипов”, ОУ „Ангел Кънчев”, Детска ясла №4, Детска градина „Незабравка”, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване, Стоматологична поликлиника, всички обекти присъединени към дворната мрежа на ГАС №3(ж.к. „Здравец”), както и всички обекти присъединени към ТПМ в описаните жилищни райони, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА в периода от 15.07.2013 г. до 24.07.2013 г. вкл.

Създадена е организация ремонтните работи да приключат във възможно най-кратки срокове!

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

2013-07-03
‹ Първи   ‹ Следващ   Предишен ›   Последен ›‹‹ обратно към ремонти