Ремонти

19.06.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода в периода от 24.06.2013г. до 28.06.2013г. вкл.

Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода в периода от 24.06.2013г. до 28.06.2013г. вкл.

В изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, Ви уведомяваме, че в жилищен район: ж.к. „Възраждане-Юг”, в т.ч. бл. „Перущица”, бл. „ Л. Ивошевич”, бл. „Куманово”, бл. „Т. Койнов”, бл. „М. Манева”, бл. „В. Благоева”, бл. „Ана Вентура” както и всички други присъединени към топлопреносната мрежа обекти в описания по-горе жилищен район ще се извърши ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО в т.ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА за изпълнение на ремонтни дейности по елементи/обекти от топлопреносната мрежа в ПЕРИОДА от 24.06.2013г. (понеделник) до 28.06.2013г. (петък) вкл.

Създадена е организация ремонтните работи да приключат във възможно най-кратки срокове!

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

2013-06-19
‹ Първи   ‹ Следващ   Предишен ›   Последен ›‹‹ обратно към ремонти