Ремонти

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в райони „Ялта”, „Есперанто” и „Център”

Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни-строително монтажни работи и на основание Общите условия за продажба на топлинна енергия, „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в райони „Ялта”, „Есперанто” и „Център” за периода от 09.10.2017 г. до 13.10.2017 г. вкл.

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

От Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД

2017-10-02
‹ Първи   ‹ Следващ   Предишен ›   Последен ›‹‹ обратно към ремонти