Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение визуалният отчет на уредите за месец декември ще бъде преустановен

„Топлофикация Русе” АД

Уведомява своите клиенти,
че във връзка с въведеното в Република България извънредно противоепидемиологично положение визуалният отчет на уредите за месец декември ще бъде преустановен, като ще бъдат извършвани само дистанционните отчети от фирмите за дялово разпределение. Данни ще могат да бъдат подавани през интернет сайта на „Топлофикация Русе” АД www.toplo-ruse.com и на телефони 082/883-571, 082/883-572, които ще бъдат достъпни в периода 17.12.2020 до 22.12.2020 от 06:00 до 22:00 часа за всички клиенти независимо от това коя фирма за дялово разпределение ги обслужва.

За клиентите, които не подадат данни за месечното си потребление, ще бъде начислявана прогнозна консумация за отопление и топла вода на база реалните отчети за последните четири месеца и изравнителната сметка за 2019-2020 година.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

2020-12-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини