„Топлофикация Русе” ЕАД има готовност за изпълнение на проекти за присъединяването на сгради към топлопреносната мрежа за отоплителен сезон 2019 г./2020 г.

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява собствениците на имоти в следните сгради:

1.    бул. “Липник” № 74, бл.“Глинка“, вх.“Б“

2.    ул. “Киев” № 1, бл.“ Мусоргски“, вх.“В“

3.    ул. “Киев” № 9, бл.“Падаревски“, вх.“Б

4.    ул. “Киев” № 11, бл.“Сметана“, вх.“А вх.“Б“

5.    ул. “Киев” № 11, бл.“Сметана“, вх.“В“ вх.“Г“

6.    ул. “Киев” № 7, бл.“Добри Христов“, вх.“А“

7.    ул. “Чипровци” № 1, бл.“Скъта“, вх.“Б

8.    ул. “Чипровци” № 1, бл.“Скъта“, вх.“Е“

9.    ул. “Димчо Дебелянов” № 1, бл.“Иван Дечев“, вх.“Ж“

10.  ул. “Димчо Дебелянов” № 1, бл.“Иван Дечев“, вх.8

11.  ул. “Димчо Дебелянов” № 1, бл.“Иван Дечев“, вх.“И“

 

Дружеството има готовност за изпълнение на проекти за присъединяването на сградите към топлопреносната мрежа за отоплителен сезон 2019г. / 2020г.

Необходимо е пълномощниците на сградите писмено да потвърдят желанието на собствениците за присъединяване към топлопреносната мрежа в срок до 15 дни от получаване на уведомителни писма.


2019-03-26

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини