АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец януари 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 19300 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 21618 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец януари 2021 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по-малки в сравнение с месец януари 2020 година, поради факта, че средна температура през месец януари 2021 е 4,48 ºС спрямо 2,80 ºС през месец януари 2020 година и намалението на цената на топлинната енергия от 85,91 лева без ДДС през януари 2020 на 75,94 лева без ДДС за януари 2021 година. 82,72 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2020 година са били 71,47%. Сумите за месец януари 2021 са по-високи спрямо месец декември 2020 година поради по-дългият отчетен период, като за януари 2021 е бил 32 дни, а за месец декември 2020 година - 27 дни.

Сметки:

  •  до 50 лева имат да плащат 5180 клиента или 28,21% от клиентите;
  • от 50-100 лева имат да плащат 6131 клиента или 33,38% от клиентите.
  • от 100-150 лева имат да плащат 3881  клиента или 21,13% от клиентите.


Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец януари 2021, януари 2020 и декември 2020 година.

Фактури


2021-02-08

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини