АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец февруари 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 19989 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 18210 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец февруари 2021 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по-малки в сравнение с месец февруари 2020 година, въпреки че средна температура през месец януари 2021 е в размер на 3,65 ºС спрямо 5,50 ºС през месец февруари 2020 година, което се компенсира от намалението на цената на топлинната енергия от 85,91 лева без ДДС през февруари 2020 на 75,94 лева без ДДС за февруари 2021 година. 81,04 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2020 година са били 80,33%. Сумите за месец февруари 2021 са малко по-високи спрямо месец януари 2021 година поради по-ниската средна външна температура.

Сметките до 50 лева имат да плащат 5016 клиента или 27,27% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5934 клиента или 32,26% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 3957  клиента или 21,51% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец февруари 2021, февруари 2020 и януари 2021 година.

анализ на фактурите за месец февруари 2021


2021-03-09

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини