АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец март 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди  в размер на 17 563 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 13 251 МВтч.
Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец март 2021 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по-високи в сравнение с месец март 2020 година поради факта, че средна температура през месец март 2021 е в размер на 5,88 ºС спрямо 9,22 ºС през месец март 2020 година. 86,97 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2020 година са били 93,02%. Сумите за месец март 2021 са по- ниски спрямо месец февруари 2021 година поради по високата средна външна температура.

Сметките до 50 лева имат да плащат 5963 клиента или 32,47% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 6440 клиента или 35,07% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 3569  клиента или 19,43% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец март 2021, март 2020 и февруари 2021 година.

Сравнителен  анализ на фактурите за месец март 2021, март 2020 и февруари 2021 година


2021-04-08

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини