АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец април 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди в размер на 11708 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 11 700 МВтч.
Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец април 2021 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- ниски в сравнение с месец април 2020 година поради факта, че цената на топлинната енергия за месец април 2021 е по- ниска в сравнение месец април 2020 година. 87,47 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 100 лева с ДДС, като за същият период през 2020 година са били 84,56%. Сумите за месец април 2021 са по- ниски спрямо месец март 2021 година поради по високата средна външна температура.

Сметките до 50 лева имат да плащат 10299 клиента или 55,98% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5794 клиента или 31,49% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 1649 клиента или 8,96% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец април 2021, април 2020 и март 2021 година.

Сравнителен  анализ на фактурите


2021-05-13

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини