АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

За месец АПРИЛ 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 10345  МВтч, като за същия период през 2022 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 7348,4 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец април 2023 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- високи в сравнение с месец април 2022 година, поради факта, че средната температура през април 2023, в размер на 11,753 ºС, е по ниска в сравнение с месец април 2022 година. 83,01 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 100 лева с ДДС, като за същият период през 2022 година са били 95,31%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 9280 клиента или 50,23% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 6056 клиента или 32,78% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 2136  клиента или 11,56% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец АПРИЛ 2023, АПРИЛ 2022 и МАРТ 2023 година.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец АПРИЛ 2023, АПРИЛ 2022 и МАРТ 2023 година.


2023-05-09

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини