Във връзка с начало на отоплителен сезон 2017-2018 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че във връзка с начало на отоплителен сезон 2017-2018 г., считано от 20.10.2017 г. „Топлофикация Русе” ЕАД започва поетапно подаване на топлинна енергия към вътрешните отоплителни инсталации на своите клиенти.

Във връзка с горното е необходимо клиентите на „Топлофикация Русе” ЕАД да приключат всички започнати към момента ремонтни дейности по вътрешните отоплителни инсталации, както и да предприемат действия по обезопасяване на отклоненията от аварирали/демонтирани отоплителни тела.

В съответствие с Наредба №16-334 за топлоснабдяването е необходимо на общо събрание на етажната собственост да бъдат определени лица за изпълняване ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ, СЪХРАНЯВАНЕ НА КЛЮЧ ОТ АБОНАТНАТА СТАНЦИЯ И ДОПЪЛВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ. Изборът на конкретните лица, с посочени координати за връзка, се удостоверява пред “Топлофикация Русе” ЕАД с протокол от общото събрание на етажната собственост.

При липса на избрано лице за действия при аварийни ситуации, “Топлофикация Русе” ЕАД не носи отговорност за причинени вреди върху собственост и имущество на абонатите в следствие аварии и/или течове от сградни инсталации.

При аварии по инсталациите за отопление и битова гореща вода, моля, звънете на денонощен телефон 841 905.

От Ръководството
на „Топлофикация Русе” ЕАД

2017-10-20

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини