Повреда в парогенератор

„Топлофикация Русе” ЕАД съобщава, че на 10.02.2020г. в 9:40 часа, възникна повреда в работещия парогенератор, което  наложи извеждането му от експлоатация и пуск на резервния парогенератор. Същия ден възникна повреда и в резервния парогенератор. В момента той се експлоатира с понижени параметри на гориво природен газ, биомаса и въглища.

Създалата се ситуация не позволява ефективната работа на пречиствателните съоръжения и по тази причина нормите за допустими емисии по показател прах не са спазени. Поддържането на парогенератора с възникнал технически проблем  се прави, за да не се прекрати изцяло подаването на пара и гореща вода към гражданите на гр.Русе. 

Дружеството работи по отстраняване на проблема  по възможност в най-ранни срокове.


2020-02-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини