Продължават да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове

„Топлофикация Русе” АД уведомява гражданите на гр. Русе, че във връзка с екологични изисквания в „Топлофикация Русе” АД ще продължат да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове (СОИ), които ще приключат м.януари.

От Ръководството на „Топлофикация Русе” АД

2021-12-02

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини