АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец ноември 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 12755 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 11195 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец ноември 2021 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- високи в сравнение с месец ноември 2020 година, поради факта, че дните с топлоподаване  през месец ноември 2021 са 31 спрямо 27 през месец ноември 2020 година и увеличението на цената на топлинната енергия от 75,94 лева без ДДС през ноември 2020 на 84,52 лева без ДДС за ноември 2021 година. 93,20 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2020 година са били 97,55%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 8388 клиента или 45,52% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 6168 клиента или 33,47% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 2617  клиента или 14,20% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец ноември 2021 и ноември 2020 година.2021-12-08

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини