Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец декември 2021 година на „Топлофикация Русе” АД

За месец ДЕКЕМВРИ 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 15613,77 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 18088,384 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец декември 2021 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- ниски в сравнение с месец декември 2020 година, поради факта, че средната температура за месец декември 2021, в размер на 5,49 ºС, е по висока в сравнение с месец декември 2020 година, когато е била 3,02 ºС. 87,65 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2020 година са били 85,95%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 6245 клиента или 33,89% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 6324 клиента или 34,32% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 3581  клиента или 19,44% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец декември 2021, декември 2020 и ноември 2021 година.


2022-01-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини