Актуализира се цената за услугата дялово разпределение на топлинна енергия

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява клиентите на топлинна енергия избрали дружеството, за лице по чл.139 б от Закона за енергетиката, извършващо дялово разпределение на топлинна енергия, както и клиентите на топлинна енергия за битова гореща вода присъединени към групови абонатни станции, че на основание чл.61 от Наредба 16-334 от 6 Април 2007г. за топлоснабдяването, считано от началото на отоплителния сезон 2016г. / 2017г. цената за услугата дялово разпределение на топлинна енергия се актуализира, както следва:
1. в размер на 1.08 (един нула осем) лева (с ДДС) на уред за дялово разпределение – топлоразпределител и / или топломер месечно през отоплителния сезон;
2. в размер на 1.08 (един нула осем) лева (с ДДС) на партида за отчитане на уреди за дялово разпределение – водомери месечно през цялата година.

2016-10-27

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини