Начало на отоплителен сезон 2016-2017 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с начало на отоплителен сезон 2016-2017 г., считано от 18.10.2016 г. „Топлофикация Русе” ЕАД започва поетапно запълване на вътрешните отоплителни инсталации и ефективното доставяне на топлоенергия за отопление към своите клиенти.

Във връзка с горното е необходимо клиентите на „Топлофикация Русе” ЕАД да приключат всички започнати към момента ремонтни дейности по вътрешните отоплителни инсталации, както и да предприемат действия по обезопасяване на отклоненията от аварирали/демонтирани отоплителни тела. Считано от 18.10.2016 г. персоналът на „Топлофикация Русе” ЕАД няма да извършва източване на вътрешните инсталации на клиентите си за извършване на текущи ремонтни дейности, свързани с отоплителни инсталации в сградите - етажна собственост.

В съответствие с Наредба №16-334 за топлоснабдяването е необходимо на общо събрание на етажната собственост да бъдат определени лица за изпълняване ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ, СЪХРАНЯВАНЕ НА КЛЮЧ ОТ АБОНАТНАТА СТАНЦИЯ И ДОПЪЛВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ. Изборът на конкретните лица, с посочени координати за връзка, се удостоверява пред “Топлофикация Русе” ЕАД с протокол от общото събрание на етажната собственост.

При липса на избрано лице за действия при аварийни ситуации, “Топлофикация Русе” ЕАД не носи отговорност за причинени вреди върху собственост и имущество на абонатите в следствие аварии и/или течове от сградни инсталации.

При аварии по инсталациите за отопление и битова гореща вода, моля, звънете на денонощен телефон 082/841 905.

От Ръководството
на „Топлофикация Русе” ЕАД

2016-10-17

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини