АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец ФЕВРУАРИ 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 22566 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 19989 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец ФЕВРУАРИ 2022 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- високи в сравнение с месец ФЕВРУАРИ 2021 година, поради факта, че продължителността на отчетния е по дълъг със седем дни в сравнение със същия период на миналата година . 70,23 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2021 година са били 80,33%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 3461 клиента или 18,76% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5471 клиента или 29,66% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 4022  клиента или 21,80% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец ФЕВРУАРИ 2022, ФЕВРУАРИ 2021 и ЯНУАРИ 2022 година.

Фактури


2022-03-10

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини