АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

За месец декември 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 16255МВтч, като за същия период през 2022 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 15331,70 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец декември 2023 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- високи в сравнение с месец декември 2022 година, поради факта, че средната температура за месец декември 2023, в размер на 3,67 ºС, е по ниска в сравнение с месец декември 2022 година, когато е била 4,2 ºС. 75,93 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2022 година са били 83,26 %.

Сметките до 50 лева имат да плащат 4285 клиента или 23,17% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5783 клиента или 31,27% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 3975 клиента или 21,49% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец ДЕКЕМВРИ 2023, ДЕКЕМВРИ 2022 и НОЕМВРИ 2023 година.


2024-01-09

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини