АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец НОЕМВРИ 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 6976,511 МВтч, като за същия период през 2022 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 8167,73 МВтч.
Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец НОЕМВРИ 2023 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са значително по-малки в сравнение  с месец НОЕМВРИ 2022 година, поради по-високата средна температура за месец 11.2023 в размер на 12,624 ºС в сравнение с 10,1ºС  през НОЕМВРИ 2022 година. 95,36 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 100 лева с ДДС, като за същият период през 2022 година са били 89,82%.

Сметки до 50 лева имат да плащат 13653 клиента или 73,85% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 3977 клиента или 21,51% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец НОЕМВРИ 2023 и НОЕМВРИ 2022 година.

НОЕМВРИ 2023


2023-12-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини