ОТЧЕТ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ УРЕДИ ЗА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА

Уважаеми клиенти,
Във връзка с края на отоплителния сезон 2021-2022 година е необходимо да осигурите достъп на топлинните счетоводители за извършване на проверка и отчет на индивидуалните топломери, разпределители и водомери в домовете през м. април 2022 г. По този начин ще се даде възможност за коректно изготвяне на изравнителните сметки.

С оглед на горното нормативно изискване през м. април 2022 година ще бъде преустановена възможността за въвеждане на показанията през интернет страницата на „Топлофикация Русе” АД.

Клиентите ще имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители, като датите за отчет ще бъдат обявени чрез залепяне на съобщение на видно място в сградата.

В случай, че не е осигурен достъп до жилището в тези дати, клиентите могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която обаче се заплаща според ценоразписа на съответната фирма.

При неосигурен достъп до жилището, в изравнителната сметка ще бъде начислен енергия в съответствие с т.6.7 от Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия към наредбата за топлоснабдяване.

„Топлофикация Русе” АД напомня на своите клиенти, че крайният срок за  рекламации по изготвените изравнителни сметки е 31.08.2022 година, като след тази дата, в съответствие с чл.70 ал.8 от Наредбата за топлоснабдяване, рекламации не се разглеждат.


2022-04-14

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини