30.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Ялта, жил.сгради по ул. Драма

Във връзка с изпълнение на ремонтни дейности за отстраняване на авария по топлопреносната мрежа „Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти за:

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО в топлофикационен район "ЯЛТА", сгради по ул. "Драма".

Създадена е организация ремонтите да приключат в най-кратки срокове!
Допълнителна информация може да получите на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.
Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД се извинява за създадените неудобства!

От Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД

2017-10-30

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини2017-10-26  » 26.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Ялта, сгради по улици Ниш, Петрич, Яне Сандански, Тетово, Драма, Велес, Солун и Сяр

2017-10-23  » 23.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район ЯЛТА, жил.сгради на ул. Солун 31 и ул. Солун 25

2017-10-20  » 20.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район ЗДРАВЕЦ, бл. Силистра.

2017-10-21  » 21.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район ЦЕНЪР (северно от бул. Съединение по ул. К. Илиев и ул. Д. Петков).

2017-10-23  » 23.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в жилищни район ЗДРАВЕЦ-СЕВЕР каре северно от бул. Липник и източно от ул. Никола Петков, ученически комплекс и търговска база