„Топлофикация Русе” АД предоставя на гражданите възможност за подаване на сигнали и жалби за миризми

В качеството си на Оператор с издадено комплексно разрешително по смисъла на Закона за опазване на околната среда „Топлофикация Русе” АД предоставя на гражданите възможност за подаване на сигнали и жалби за миризми (интензивно миришещи вещества) в  резултат от дейностите на площадката ни.

Можете да  подадете вашите сигнали по електронен път, чрез контактната форма на интернет страницата на компанията.

2023-11-02

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини