Временно прекъсване на топлоснабдяването от 12.05.2017 г. до 19.05.2017 г.

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти, че за периода от 12.05.2017 г. до 19.05.2017 г. временно прекъсва топлоснабдяването за следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти в р-н „Център”, в т.ч.: бл. „Христо Ботев”; бл. „Синчец”; ул. „Ас. Златаров” №20; Община Русе; бл. „Ларго”; бл. „Елит”; пл. „Св. Троица” №17; ул. Сим. Велики” №№4, 7, 7а, 11 и 18; ул. „Хан Крум”№6; ул. „Гладстон” №9; ул. „Черно море” №2; бл. „Крим”; ул. „Ол. Панов” №13; „Сити Мол”; х-л „Сплендит”; х-л „Абдера”; ул. „Цариброд” №№8, 14 и ул. „Хр. Г. Данов” №2.

За допълнителна информация: вестник „Утро”, 28.04.2017 г. и диспечерска служба 028 841 905

2017-05-12

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини