Aктуални събития и новини

ЗА ОКОЛО 5 МИНУТИ ТОПЛОФИКАЦИЯ ИЗЧИСТИ ЧЕРНИЯ ДИМ

ЗА ОКОЛО 5 МИНУТИ ТОПЛОФИКАЦИЯ ИЗЧИСТИ ЧЕРНИЯ ДИМ
2020-07-03 | събития

При пускане на 4ти котел на природен газ за по малко от 5 минути от комина на топлофикация Русе излизаше черен дим. Причината е в остатъчни пепели по филтъра, който се пуска само при работа с твърдо гориво. ...

виж още

Ден на енергетика

Ден на енергетика
2020-06-22 | събития

По повод Деня на енергетика приемете нашите поздравления и думи на искрена благодарност за Вашия неуморим и всекидневен труд и за високия Ви професионализъм!...

виж още

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД
2020-06-16 | събития

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с § 2, ал. 9 от Закона за допълнение на Закона за енергетиката /обн. ДВ бр. 38/2020 г./ и на основание Решение № Ц - 24 от 10.06.2020г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, дружеството ще преизчисли сметките на своите клиенти по определената за „Топлофикация Русе“ ЕАД цена на топлинната енергия за периода от 01.07.2019г. до 31.03.2020г....

виж още

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ
2020-05-29 | събития

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : “Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ“....

виж още