АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец АПРИЛ 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 7348,4 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 11708 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец АПРИЛ 2022 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са значително по малки в сравнение  с месец АПРИЛ 2021 година, поради по-високата средна температура за месец април 2022 в размер на 11,92ºС в сравнение с 8,51 ºС през април 2021 година. 95,31 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 100 лева с ДДС, като за същият период през 2021 година са били 87,48%.

Сметки до 50 лева имат да плащат 13519 клиента или 72,93% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 4150 клиента или 22,39% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец АПРИЛ 2022, АПРИЛ 2021 и МАРТ 2022 година.

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД


2022-05-09

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини