Нов колективен трудов договор се подписа в «Топлофикация Русе» ЕАД

Русе, България – 01 октомври 2012г.Ръководството на «Топлофикация Русе» ЕАД и действащите в дружеството синдикални организации, в резултат на преговори, постигнаха консенсус и подписаха нов Колективен трудов договор (КТД).

В преговорите участваха синдикални организации – членове на Национална федерация на енергетиците КНСБ, Федерация на енергетиците «Подкрепа», Съюз на енергетиците в България.

Мнение на един от участниците – синдикален лидер при Федерация на енергетиците «Подкрепа» Тодор Дечев: «Преговорите вървяха трудно. Ние добре разбираме и уважаваме позицията на ръководството, неговата отговорност пред собственика. Всяка от страните си дава сметка, че в условията на продължаващата икономическа криза и ситуацията на енергийния пазар, ние трябва да си поставяме реално изпълними цели. Мисля, че ние успяхме да постигнем разумен компромис и да се договорим за клаузите в КТД, даващи на персонала сигурност в утрешния ден, и заедно с това задоволяващи собственика»

КТД встъпва в сила от 01.10.2012 и ще действа две години. Екземпляр на новото КТД, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, е представен за регистрацията в Главна инспекция по труда.

Едновременно с КТД започват да действат и утвърдените от Изпълнителния директор, след проведените консултации със синдикатите, Вътрешните правила за работна заплата (ВПРЗ). Двата документа са публикувани на локалния сайт на дружеството за запознаване на персонала.2012-10-02

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини