«Топлофикация Русе» ЕАД предоставя на клиентите си нови възможности за проверка на сметки на фирмения сайт

Русе, България - 03 август 2012г.«Топлофикация Русе» ЕАД на своя фирмен сайт внедри нова версия на модул за проверка на начисленията за потребената топлоенергия .

Изпълнявайки изискванията на чл.38 ал.3 от Закона за енергийната ефективност, «Топлофикация Русе» ЕАД разработи нов модул на своя сайт www.toplo-ruse.com, и от 04 септември ще предоставя на клиентите си информация относно потреблението, начислението и заплащането на фактурите за потребената топлинна енергия по-пълно и по-детайлно.

Абонатите получават възможност да преглеждат своите сметко-фактури за минали периоди (от януари 2009 година), а не както беше до сега – само последната сметка. Създаден е статус на фактурата – «платена», «частично платена», «неплатена» или «предадена за съдебно дирене», с цел предоставяне на клиентите на по-ясна информация за задълженията им.

Създаден е модул, който дава възможност на абонатите да сравняват различните параметри на сметките по отчетни периоди, а също така да визуализират тези данни в графичен или табличен вид. Новото програмно осигуряване позволява на абонатите да проследят динамиката на своето потребление във времето, а също така да проанализират ефекта от предприети от тях мерки по саниране – термоизолация на стените и монтиране на модерни стъклопакети.

Работата по модула продължава и в близкото бъдеще клиентите ще могат самостоятелно да въвеждат показанията на своите индивидуални прибори за дялово разпределение с възможността за верификация на данни.


2012-09-03

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини