«Топлофикация Русе» ЕАД съобщава за влизане в сила на нови общи условия за продажба на топлоенергия

Русе, България – 26 юли 2012г. «Топлофикация Русе» ЕАД уведомява своите клиенти и всички заинтересувани лица, че Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на свое закрито заседание, проведено на 16.07.2012г. разгледа и одобри:

Пълен текст  на Общите условия поместен на сайта на компанията в раздел «Нормативни актове».

В съответствие с изискванията на ст.150 ал.2 Закона за енергетиката Общите условия ще се публикуват във вестници  «Утро» и «Монитор» на 28 юли 2012г., събота.   


2012-07-26

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини