От 1 юли влизат в сила нови цени на топлоенергия

Русе, България – 04 юли 2012г. – от 01 юли с решение на Държавната комисия за  енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) са утвърдени нови цени на топлинната енергия.

Съгласно Решение №Ц-16 от 28.06.2012г. пределните цени на топлинната енергия, произвеждана от “Топлофикация Русе” ЕАД са:

  • Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 96,80 лв./МВтч;
  • Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 73,74 лв./МВтч.
Във връзка с изменението на цените на 01 юли бе направен отчет на показанията на главните топломери и индивидуалните водомери на потребителите.

Подробна информация относно стойността на предлаганите услуги е публикувана на сайта «Топлофикация Русе» ЕАД в раздел «Клиенти».

2012-07-04

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини