В “Топлофикация Русе” ЕАД успешно приключи одит на системи за управление на сигурността на информацията

Русе, България – 24 юли 2012г. В “Топлофикация Русе” ЕАД успешно приключи втори годишен контролен одит на системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие със стандарт ISO 27001:2005.

“Топлофикация Русе” ЕАД е една от първите компании в България, сертифицирана по този стандарт още от май 2007година. В продължение на 5 години, Ръководството отрежда сериозната роля на информационните активи, и тази сертификация потвърждава, че средствата и ресурсите, отделяни за информационната сигурност, постигат набелязаните цел.

Внедрената Политика по управление на сигурността на информацията има за цел да защити информационните активи на “Топлофикация Русе” от всички вътрешни, външни, преднамерени или случайни заплахи, като: гарантира конфиденциалност на информацията, поддържа нейната цялост, съхранява информацията за работните процеси. Не на последно място при това е спазването на законодателните и регулаторните изисквания, а също така разработване, поддържане и тестване на Планове за непрекъснатост на бизнеса. Специално внимание се отделя и за обучението на всички служители по изискванията на СУСИ. В предприятието подробно са описани и стриктно се спазват процедури на докладване и щателно разследване на установени или вероятни инциденти, свързани със сигурността на информацията. Специален орган, т.н. Форум по информационна сигурност, регулярно провежда преглед за съответствие на стандарта на цялата регламентиращата процесите документация. Такива изводи направи комисията в хода на проведения одит, което позволи на одиторите да дадат положителна оценка и да потвърдят правото на “Топлофикации Русе” ЕАД да използва сертификата до приключването на неговия срок на действие – 27 май 2013година.

Сертифициращата организация е SGS United Kingdom LTD, акредитирана при UKAS (United Kingdom Accreditation Service).


2012-07-24

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини