«ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ» ЕАД ИЗГОТВИ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2011-2012 ГОДИНА

Русе, България – 22 юни 2012г. – «Топлофикация Русе» ЕАД съобщава на своите абонати, че фирмите за дялово разпределение и „Топлофикация Русе” ЕАД вече изготвиха и в настоящият момент предоставят изравнителните сметки за отоплителен сезон 2011 – 2012 година.

Сметките се предоставят на упълномощеното лице от сградата, като негово задължение е да ги предостави на всички потребители. Срокът за обжалване на изравнителните сметки е 30 дни от датата на получаване от упълномощения представител. Всички абонати които не са осигурили достъп за отчет на уредите за дялово разпределение за изравнителните сметки могат да поискат допълнителен отчет от обслужващата ги фирма за дялово разпределение в срок до 30 септември 2012 година. След изтичане на горния срок рекламации няма да бъдат приемани.

Абонатите на които в изравнителната сметка е начислена сума за плащане, ще могат да я заплатят след 15.10.2012 година.

Абонатите които имат да получават надвнесени суми могат да ги получат срещу представяне на лична карта в паричния салон на ул. „Боримечка” №43,  след като са заплатили всички задължения към „Топлофикация Русе” ЕАД. Ако надвнесените суми не бъдат получени, то с тях ще бъдат разплащани следващи задължения на абонатите.

При наличие на основателна рекламация относно изравнителната сметка, подадена в горепосочения 30 дневен срок, ще бъде извършено преизчисляване на сметките на всички абонати присъединени към съответната абонатна станция, като новите изравнителни сметки отново ще бъдат предоставени на упълномощения представител.


2012-06-22

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини