Временно прекъсване на топлоснабдяването

Във връзка с планувано изпълнение на мероприятие от Ремонтна програма 2012г. свързано с ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО към група жилищни, обществени, фирмени и др. сгради в периода от 17.09.2012 до 21.09.2012 г. и в изпълнение на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД” е необходимо чрез средствата за масова информация да се уведомят абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти: бар „Париж”, СЗ „Юнак”, СЗ „Локомотив”, ОУ „Братя Миладинови”, бл. „Марс”, бл. „Чучулига”, бл. „Любица”, бл. „Близнаци”, бл. „Сълза”, бл. „Венера”, бл. „Янтра-1”, бл. „Калиакра”, бл. „Каварна”, бл. „Шабла”, бл. „Балчик”, РУ „Ангел Кънчев” (в т.ч. прилежащи сгради на общежития и др.), бл. „Родина”, СОУ за европейски езици, бл. „Добруджа”, бл. „П. Стрелковски”, жил. сграда „клон НИСИ”, бл. „Енисей”, бл. „Тобол”, бл. „Лена”, бл. „Алтай”, обекти присъединени към дворните мрежи на групови абонатни станции ГАС № 8 и ГАС „Локомотив”, както и всички други присъединени към топлопреносната мрежа обекти в описаните по-горе жилищни райони.

Създадена е организация за работа на ремонтните екипи без прекъсване до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация Русе” ЕАД се извинява за причиненото неудобство.

2012-08-29

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини