ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2021 ГОДИНА

Уважаеми клиенти, „Топлофикация Русе” АД Ви уведомява, че считано от 01.07.2021 година, съгласно решение № Ц - 26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени нови цени на топлинната енергия, както следва:
 

Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара 133,01 лв./MWh, без ДДС
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 84,51 лв./MWh, без ДДС


От Ръководството


2021-07-01

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини