«Топлофикация Русе» ЕАД провежда ежегодни онкопрегледи на персонала

Русе, България - 10 май 2012г.«Топлофикация Русе» ЕАД за единадесети път провежда специализирани медицински прегледи на персонала в предприятието.

Освен ежегодните профилактични прегледи, провеждани съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Кодекса на труда, най-добрите специалисти от Националния онкологичен център провеждат прегледи на работещите в «Топлофикация Русе» с цел ранно откриване признаци на онкологични заболявания.

Хирург- онколог Илия Полихронов прави мануален преглед, а ръководител отделение образна диагностика Красимир Катерински провежда ултразвуково изследване на вътрешните органи, щитовидна и млечни жлези, а също и на простатата. За 10-те години необходимостта от такава профилактика е била многократно потвърждавана.

Специалистите отбелязват, че благодарение на краткия цикъл на прегледите – 1 година, заболяванията се откриват в ранен стадий и се повлияват от консервативни методи на лечение. През тези години повече от 25 души от персонала на предприятието, при които са били открити симптоми на опасни заболявания, своевременно са преминали курс на лечение.

Тези медицински прегледи се финансират за сметка отчисленията на работодателя във фонд СБКО (социално, битово и културно обслужване). Разпределението на средствата в него ежегодно се гласува от общо събрание на работещите в предприятието. Преди есенно - зимния период от същия фонд се отпускат средства и за имунизация на персонала в предприятието против сезонни вирусни заболявания (грип).

През 2012 година обхват на профилактиката ще бъде разширен – есента като допълнение към посочените медицински мероприятия ще се направят флуорографски изследвания на белите дробове.


2012-05-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини