Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни и строително монтажни работи ...

Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни и строително монтажни работи и на основание Общите условия за продажба на топлинна енергия, „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за:

1.   Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в район „Център”, обекти: бл. „Хр. Ботев”; бл. „Синчец”; ул. „Ас. Златаров” №20; Община Русе; бл. „Ларго”; бл. „Елит”; пл. „Св. Троица” №17; ул. „П. Берон” №№5 и 7, ул. „Симеон Велики” №№4, 7, 7а, 11 и 18; ул. „Хан Крум” №6; ул. „Гладстон” №9; ул. „Черно море” №2; бл. „Крим”; ул. „Ол. Панов” №13; „Сити Мол”; х-л „Сплендит”; х-л „Абдера”; ул. „Цариброд” №№8, 14 и ул. „Хр. Г. Данов” №2 за периода от 22.06.2018 г. до 24.06.2018 г. вкл.

2.  Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в район „Център”, ул. „Симеон Велики” №11 за периода от 25.06.2018 г. до 29.06.2018 г. вкл.

 

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

           

От Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД

2018-06-04

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини