«Топлофикация Русе» опровергава информацията в някои медии

Русе, България – 22 октомври 2012г. – Ръководството на «Топлофикация Русе» ЕАД излезе с опровержение на невярна информация, публикувана  в редица медии.

В последно време някои медии използват в своите публикации непроверена информация относно дейността и перспективите за развитие на «Топлофикация Русе» ЕАД.

Във връзка с това, ръководството на дружеството направи следното изявление:

«Планове за стопроцентно преминаване на централата на природен газ няма. На този етап бе проведена само реконструкция на парогенератори №7 и 8, в резултат на което газ ще  бъде използван в качеството на разпалващо гориво. Професионалните енергетици знаят, че при преминаване на газ като основно гориво на аналогично оборудване,  разходите и, съответно, тарифи се увеличават в пъти. «Топлофикация Русе» ЕАД, като социално отговорно дружество, не може да допусне рязко увеличаване на разходите на русенци за отопление и топла вода. Затова природния газ се въвежда в качеството на спомагателно гориво, само с цел подобряване надеждността на работа на енергийните агрегати, в това число в зимния период. Информацията за предстоящо 20% -но съкращаване на персонала при преминаване на газ, естествено, не отговаря на действителността. 

Данните за консервацията на блок №5 (не съществуващ в централата) са измислица. Котел №5 се поддържа в състояние на експлоатационна готовност и се включва в работа при необходимост.
«Топлофикация Русе» ЕАД, въпреки увеличаването на разходите за производство на енергийните продукти, предлага своите услуги на една от най-ниските цени в страната.

В стремежа си да подобряваме дейността на дружеството, ние сме благодарни на медиите за конструктивна критика само в тези случаи, когато нашата работа предизвиква справедливи упреци.»

2012-10-22

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини